Nishma's

חיפוש

האם פגיעה נפשית בעבודה גם נחשבת בתור פגיעה בעבודה?

מדי שנה מוגשות עשרות אלפי תביעות תאונות עבודה במדינת ישראל לביטוח הלאומי. תאונת עבודה הן למרבה הצער חלק בלתי נפרד מהסיכונים הכרוכים בעבודה בעבודות מסוימות, כאשר לעיתים אין קשר לאופיין. כשמדובר בפגיעה פיזית או התפתחות מחלה אין שאלות בנוגע לזכאותו של אדם לתביעת פיצויים. אך מה בדבר פגיעה נפשית במקום העבודה? נבחן במאמר זה האם יש מקום להגדיר פגיעה נפשית כפגיעת עבודה. 

 

שינוי גישה שמביא לתקדים

כאמור, ישנן הגדרות ברורות בעבור זכאותו של אדם שנפגע בתאונת עבודה לקבלת פיצויים מהגורמים השונים, לרבות ביטוח לאומי, המעסיק וחברת הביטוח בה הוא מבוטח באופן פרטי. על פי הביטוח הלאומי, ישנם שלושה סוגים של תאונות עבודה המזכים אדם בפיצויים:

  • תאונת עבודה חד פעמית שכוללת פגיעה פיזית
  • מחלת מקצוע שהתפתחה כתוצאה מסביבת העבודה של הנפגע.
  • מיקרוטראומה- השתלשלות מספר רב של אירועים שמהווים פגיעות קטנות שיצרו במשך הזמן פגיעה משמעותית בעובד.

לצד כל אלו, החוק הוסיף והכיר גם במצבים בהם העובד חווה פגיעה נפשית כתוצאה מאירוע חריג וטראומטי במקום העבודה ותוך כדי ביצוע העבודה, מה שעשוי לזכות אותו בכל הזכויות הרפואיות המעוגנות בחוק. למידע נוסף אודות תאונות עבודה והגשות תביעה בגינן ניתן לבקר באתר https://fclaw.co.il

 

התנאים להוכחת פגיעה נפשית בעבודה

במקרה של פגיעה נפשית בעבודה, יש להוכיח קשר סיבתי ברור בין הלחץ הנפשי והפגיעה המנטלית שנגרמה לעובד לבין אותו אירוע חריג שהתרחש במקום העבודה. חשוב להבהיר כי בניגוד לסעיף מיקרוטראומה, לא ניתן להוכיח ששורת אירועים טראומתיים מהווה עילה לתביעת תאונות עבודה. אם מצבו הנפשי של העובד נוצר כתוצאה מטבע עיסוקו בעבודה הנוכחית, הדבר לא ייחשב לתאונת עבודה.

 

אפיון הפגיעה הנפשית

במידה והעובד הטוען לפגיעה נפשית בעבודה, ומצהיר כי לקה בדיכאון בעקבות אירוע ספציפי המקושר לנקודת זמן ומקום ברורים, דבר שלא אפיין אותו קודם לכן, סביר שייחשב הדבר כתאונת עבודה. מאידך, אם העובד טוען שלקה בדיכאון בעקבות לחצים כלכליים, כאלה שאינם תלויים באופן ישיר במקום העבודה, לא ייחשב כנפגע עבודה.

 

צעדים לביצוע במקרה של פגיעה נפשית בעבודה

ישנם מספר צעדים שמומלץ לבצע על מנת להגיש תביעה סבירה לפגיעה נפשית בעבודה לביטוח לאומי:

  • איסוף עדויות מקולגות ועמיתים לעבודה שיעידו על הידרדרות במצב הנפשי כתוצאה מתנאי העבודה.
  • הצגת חוות דעת של מומחים לרבות פסיכיאטרים ופסיכולוגים המוכיחים הידרדרות נפשית הקשורה למקום העבודה.
  • אם נרשמה התמוטטות נפשית במהלך העבודה, יש לדאוג להצגת הדו"ח הרפואי מהמקרה המדובר.
  • בדיקה מקיפה אודות מקרים דומים שהתרחשו במקום העבודה אצל עובדים אחרים, בעבר או בהווה.

בסופו של דבר, פגיעה נפשית במקום העבודה הקשורה לאירוע ספציפי, צריכה להיחשב לתאונת עבודה לכל דבר ועניין, כאשר הנזק עשוי להיות חסר תקדים. פנו עוד היום לעורך דין תאונות עבודה ובדקו את זכאותכם.

פגיעה נפשית

תוכן עניינים
מצאתם את מה שחיפשתם ? שתפו בקליק
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם