Nishma's

חיפוש

על החוקים שאתם חייבים להכיר בשימוש במנוף

כאשר עובדים באתרי בניה העוסקים במלאכה נתונים בסיכון גבוה יחסית להפצע. מסיבה זו ישנה חשיבות רבה ביותר להקפדה על כללי הבטיחות הנוגעים לעבודה בגובה. כאשר מדובר בעבודה עם מנופים אשר מרימים לגבהים ציוד בעל משקל רב, כל טעות תפעולית עלולה להסתיים בפגיעה ברכוש ולא עלינו – גם בנפש. מכאן מוטלת האחריות על קבלני בניה שמשלבים עגורנים בפרויקטים שלהם, לוודא כי חוקי הבטיחות הנוגעים לעבודה בגובה נאכפים במלואם.

 

שימוש בטיחותי במנוף באתר בניה מציל חיים

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה בישראל (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג, 1992 – על הקבלן לוודא שמפעיל המנוף יחזיק בתעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן התואמת את הסוג ודרגת העומס שבאחריותו להפעיל באתר הבניה.

לפני הפעלת העגורן, הקבלן מחויב לבדיקת הציוד מטעם בודק מוסמך, שיקבע כי המנוף שמיש.
הבודק אחראי לבדוק את המשקל הנגדי (במקרה של עגורן), בנוסף לתוכנת המחשב שמפעילה את המנוף, ולהבטיח כי המשקל שהמנוף נועד לשאת בעבודתו הנוכחית תואם את מגבלת ההרמה שלו.

 

שימוש בציוד הגנה בעבודה על מנוף באתרי בניה

באחריות קבלן הבניה או השיפוצים לדאוג לעובדיו העובדים עם מנופים / עגורנים ובסמוך אליהם, לציוד מגן שישמור על בטיחותם – לרבות: קסדה לכל פועל, אפוד זוהר רתמות וכבלי אבטחה לעבודה בגובה. האחריות לאכוף את השימוש בציוד ההגנה על ידי העובדים גם היא של הקבלן.
בעבודה עם מנוף שכולל סל לנשיאת אדם – העובד שעולה עם המנוף לגובה מחויב להיות מוסמך לעבודות בגבהים ולהיות מצויד בציוד ההגנה שציינו מעלה.
בהקשר זה חשוב לציין כי אסור להרכיב סל להרמת אדם על מנופים שאינם מנופי סל. למשל אסור בתכלית האיסור לחבר סל הרמה לעגורן צריח.

הגבלת טווח התנועה של המנוף

אין להניף ציוד מעל עובדי הבניה ועוברי האורח, וחובה לבדוק מראש שלמנוף אין יכולת להניף מטען מחוץ לשטחיו של אתר הבנייה. במידה ומתברר שהמנוף חורג משטח אתר הבניה, חייבים להצמיד אליו גובלים, שיגבילו את יכולותו לחרוג מטווח שטחי הבניה.

 

רק בגלל הרוח – איך לעבוד באופן בטיחותי וחוקי באתר בניה סחוף רוחות

כדי לשמור על בטיחות העובדים בעבודה בגובה – על סלי הרמה להכיל נקודת עגינה עבור כבל בטיחות לכל פועל שנכנס לעבוד בסל. אמצעי בטיחות זה בא להבטיח שהעובדים בגובה לא יפלו מהמנוף, ועל הסל לכלול שילוט שרשום עליו המשקל העצמי של הסל וכמות האנשים המרבית לנשיאה. כל סל להרמת אדם חייב להבדק באמצעות בודק מוסמך אחת לשישה חודשים, כדי להבטיח שהסל תקין ובטיחותי לשימוש. לפי תקנות הבטיחות המנוף צריך להיות ממוקם במקום של קרקע מוצקה ויציבה ולהשען על תומכות בזמן עבודתו. במידה ומהירות הרוח באתר הבניה עשויה לגרום לסל ההרמה או הציוד המונף להתנדנד ולאבד יציבות, אסור על פי חוק להרים בעזרת המנוף אנשים ומשאות. יתרה מכך, עבודה בקרבת קווי מתח בטווח של פחות מחמישה מטרים, מותרת לעובדי חברת החשמל בלבד.

מנוף מקצועי

תוכן עניינים
מצאתם את מה שחיפשתם ? שתפו בקליק
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם